Regulamin

Regulamin biblioteki
Zespołu Szkolno – Gimnazjalnego

w Gorzowie Śląskim

 • Z biblioteki mogą korzystać bezpośrednio wszyscy uczniowie, ich rodzice i pracownicy szkoły.
 • Biblioteka udostępnia swoje zbiory od września do maja.
 • Każdy uczeń obowiązany jest zaznajomić się z regulaminem biblioteki i zapamiętać jej godziny otwarcia.
 • Korzystanie z biblioteki jest bezpłatne.
 • W bibliotece należy zachowywać się cicho.
 • Jednorazowo można wypożyczyć 3 książki na okres 2 tygodni.
 • Przeczytane książki należy natychmiast zwrócić do biblioteki, gdyż czekają na nie inni czytelnicy.
 • Zbiory biblioteczne są naszą wspólną własnością.
 • Wypożyczone książki należy chronić przed zniszczeniem i zagubieniem.
 • Uczeń, który zagubił lub zniszczył książkę wypożyczoną w bibliotece musi odkupić taka samą lub inną wskazaną przez nauczyciela bibliotekarza o wartości odpowiadającej aktualnej, antykwarycznej cenie książek zagubionych lub zniszczonych.
 • Czytelnik może wypożyczać książki wyłącznie na swoje nazwisko.
 • Czytelnik przechowuje wypożyczone książki w okładce.
 • Z końcem maja każdego roku szkolnego wszystkie książki wypożyczone z biblioteki powinny być zwrócone.
 • Uczniowie i pracownicy szkoły, którzy z niej odchodzą obowiązani są do wcześniejszego rozliczenia się z biblioteką.

Kreator stron - łatwe tworzenie stron WWW